Wyszukaj odbiorcę odpadów

Przyjmujesz odpady? Zarejestruj się!


Mg - pochodna jednostka masy w układzie SI równa jednemu milionowi gramów (1 000 000 g), popularna nazwa – tona.